Martina a Martin

Obřad: Kostel Svaté Anny, Rajnochovice
Hostina: Kulturní dům, Dolní Lhota